User Tools

Site Tools


31-b-nh-d-ng-ng-tri-u-la-gi

Bình Dương là một xã thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Xã Bình Dương có diện tích 10,08 km², dân số năm 1999 là 7017 người,[1] mật độ dân số đạt 696 người/km².

Trên địa bàn xã có chùa Bắc Mã được nhà nước Việt Nam xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

31-b-nh-d-ng-ng-tri-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)