User Tools

Site Tools


31-b-nh-d-ng-gia-b-nh-la-gi

Bình Dương là một xã thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã Bình Dương có diện tích 6,9 km², dân số năm 1999 là 6.707 người,[1] mật độ dân số đạt 972 người/km².

Xã bao gồm các thôn:

 1. Làng Bùng (Bùng Thượng, Bùng Hạ)
 2. Làng Gia Phú
 3. Làng Phương Độ
 4. Làng Đìa

[2]

 • Đền Côn Nương (thuộc thôn Bùng Xá), thờ nữ tướng Côn Nương có công đánh giặc giặc giữ nước ở thế kỷ thứ I sau Công nguyên.
 • Đình làng Đìa
 • Đình Đông (thôn Gia Phú), thờ đức thánh Ả Nương có công âm phù vua Lê Đại Hành đánh quân Tống.
 • Đình Tây (thôn Gia Phú), thờ đức thánh Côn Lang có công dẹp giặc vào thời Hùng Duệ Vương.
 • Đền Gia Phú (thôn Gia Phú)
 • Chùa Gia Phú (Gia Linh tự)
 • Đình Phương Độ, thờ thần Quý Minh hay Quý Minh đại vương và Đức thánh Linh Lang
 • Trần Danh Tân (1708-?), Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Bính Thìn niên hiệu Vĩnh Hựu 2 (1736) đời Lê ý Tông, làm quan đến chức Thừa chính sứ.
31-b-nh-d-ng-gia-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)