User Tools

Site Tools


31-b-nh-an-l-m-b-nh-la-gi

Bình An là một xã thuộc huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Lăng Can.
  • Đông giáp xã Lăn Can, xã Thổ Bình.
  • Nam giáp xã Thổ Bình.
  • Tây giáp xã Hồng Quang, xã Hữu Sản (Bắc Quang, Hà Giang).

Xã Bình An có diện tích 52,6450 km², dân số năm 2011 khi thành lập huyện mới Lâm Bình là 2.852 người,[1] mật độ dân số đạt 54 người/km².

Xã Bình An được chia thành các thôn xóm: Tông Pu, Chẩu Quân, Bản Dạ, Nà Xé, Nà Coóc, Phiêng Luông, Tát Ten, Tiên tốc.

31-b-nh-an-l-m-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)