User Tools

Site Tools


31-b-ng-v-n-la-gi

Bằng Vân là một xã thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Bằng Vân có diện tích 65,51 km², dân số năm 1999 là 2694 người,[1] mật độ dân số đạt 41 người/km².

Xã có vị trí:

Xã Bằng Vân có diện tích 66,01 km², dân số khoảng 2870 người, mật độ dân số đạt 43,5 người/km².[3] Bằng Vân có tuyến quốc lộ 3 chạy qua địa bàn, trên tuyến có đèo Cao Bắc giáp với tỉnh Cao Bằng. Xã có nhiều khe suối như suối Bản Chang, suối Bằng Khẩu, suối Đòng Chót, suối Khinh Héo, suối Khao Poòng.

Xã Bằng Vân được chia thành các thôn bản: Khu Chợ 1, Khu Chợ 2, Đông Chót, Cốc Lải, Pù Mò, Nặm Nộc, Khuổi Ngoạ, Lũng Sao, Pác Nặm, Khau Phoòng, Khinh Héo, Khau Rạo, Khu A, khu B, Khu C.

31-b-ng-v-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)