User Tools

Site Tools


31-b-ng-th-nh-la-gi

Bằng Thành là một xã thuộc huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Bằng Thành có diện tích 87 km², dân số năm 1999 là 3287 người,[1] mật độ dân số đạt 38 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Sơn Lộ và Đình Phùng của huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng.
  • Đông giáp xã Ca Thành, xã Mai Long.
  • Nam giáp xã Mai Long, xã Xuân La, xã Bộc Bố.
  • Tây giáp xã Bộc Bố, xã Nhạn Môn, xã Sơn Lập (Bảo Lạc, Cao Bằng).

Xã Bằng Thành có diện tích 85,23 km², dân số khoảng 3314 người, mật độ dân số đạt 38,9 người/km².[3] Bằng Thành là nơi khởi nguồn của một trong hai nhánh chính của sông Năng và là nơi hai nhành hợp lưu với nhau, với các suối khuổi Mạn, khuổi Lạng, khuổi Viêng, khuổi Bang, Nà Lại, khuổi Linh.

Xã Bằng Thành được chia thành các xóm bản: Khưa Lốm, Khau Bang, Pác Nặm, Khuổi Lình, Khuổi Khì, Phja Đăm, Khúa, Nà Lại, Nà Cà, Mạn, Khuổi Mạn, Lủng Mìt, Nà Vài.

31-b-ng-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)