User Tools

Site Tools


31-b-ng-ph-c-la-gi

Bằng Phúc là một xã thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Bằng Phúc có diện tích 47.8 km², dân số năm là 2600 người,[1] mật độ dân số đạt 42 người/km².

Xã có vị trí:

Xã Bằng Phúc có diện tích 47,8 km², dân số khoảng 2220 người, mật độ dân số đạt 46 người/km².[2] Xã có suối Khuổi Pia, khuổi Cap Pe, suối Tà Làng.

Xã Bằng Phúc được chia thành các thôn bản: Khuổi Cưởm, Nà Pài, Nà Bay, Quân, Chang, Nà Hồng, Khiếu, Phiêng Phung.

31-b-ng-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)