User Tools

Site Tools


31-b-ng-l-ng-la-gi

Bằng Lãng là một xã thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Bằng Lãng có diện tích 33,6 km², dân số năm 1999 là 1422 người,[1] mật độ dân số đạt 42 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp thị trấn Bằng Lũng.
  • Đông giáp xã Đại Sảo.
  • Nam giáp xã Phong Huân, xã Nghĩa Tá.
  • Tây giáp xã Lương Bằng, xã Yên Thượng.

Xã Bằng Lãng có diện tích 34,3 km², dân số khoảng 5542 người, mật độ dân số đạt 162 người/km².[2] Bằng Lãng có tuyến tỉnh lộ 254 và tỉnh lộ 255 chạy qua. Trên địa bàn xã có suối Đáy, đoạn thượng nguồn gọi là ngòi Khau Cum và nhiều khe suối nhỏ.

Xã Bằng Lãng được chia thành các thôn bản: Lắc, Tông Mụ, Tủm Tó, Nà Duồng, Nà Khắt, Nà Niếng, Nà Loọc, Nhí, Khuổi Tặc.

31-b-ng-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)