User Tools

Site Tools


31-b-ng-adr-nh-la-gi

Băng A Drênh là một xã thuộc huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam. Địa giới như sau: Phía nam giáp xã Dur KMăl, phía tây giáp thị trấn Buôn Trấp, phía bắc giáp xã Ea Bông, huyện Krông Ana và xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, phía đông bắc giáp xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin.

Trước và cho đến năm 1975 mãnh đất này thuộc xã Ea Bông thị xã Buôn Ma Thuột. Năm 1981 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ Việt Nam) ban hành Quyết định số 75/HĐBT ngày 19 tháng 09 năm 1981 về việc thành lập huyện Krông Ana. Địa phận xã vẫn thuộc xã Ea Bông một đơn vị hành chính thuộc huyện mới. Đến ngày 06 tháng 03 năm 1984 theo Quyết định số 35-QĐ/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng về việc chia tách xã Ea Bông thành 3 đơn vị hành chính thuộc huyện Krông Ana: xã Ea Bông, xã Dur Kmăl, thị trấn Buôn Trấp.

Cuối năm 2002 Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc thành lập xã thuộc huyện Krông Ana, trên cơ sở đó tách xã Dur Kmăl thành hai xã Dur Kmăl và xã Băng ADrênh, địa giới hành chính của xã bắt đầu có như ngày nay

Trung tâm hành chính của xã từ Ngã Ba Cây Hương đi vào 3 km, cách trung tâm thị trấn Buôn Trấp 10 km, thông với xã Dur KMăl là đường Đồi Dầu. Hệ thống giáo dục gồm 3 cấp học: Mầm non có trường mầm non Hoa Hồng; Tiểu học có trường tiểu học Tây Phong; Trung học cơ sở có trường THCS Băng A Drênh.

Ngăn cách giữa thị trấn Buôn Trấp và một phần thôn Eatun I(nay là thôn I và thôn III) là hồ Eatun(còn gọi là hồ Tây Phong)

Xã gồm:

- 5 thôn: thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn Eabrinh)

- 2 buôn: buôn Cuễ, buôn K62 (buôn căn cứ cách mạng trước đây (H9))

31-b-ng-adr-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)