User Tools

Site Tools


31-b-n-thi-la-gi

Bản Thi là một xã thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Bản Thi có diện tích 64,7 km², dân số năm 1999 là 1796 người,[1] mật độ dân số đạt 28 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Sơn Phú (Na Hang, Tuyên Quang), xã Xuân Lạc.
  • Đông giáp xã Đồng Lạc, xã Quảng Bạch, xã Ngọc Phái.
  • Nam giáp xã Yên Thượng, xã Yên Thịnh.
  • Tây giáp xã Yên Thịnh, xã Thanh Tương (Na Hang, Tuyên Quang).

Bản Thi có tuyến đường liên xã nối đến tỉnh lộ 255 ở xã Yên Thịnh. Trên địa bàn có suối Bản Thi và suối Nhài.

Xã Bản Thi được chia thành các thôn bản: Hợp Tiến, Khuổi Kẹn, Kéo Nàng, Nhượng, Thôm Tàu, Nhài, Phja Khao, Phiêng Lằm.

31-b-n-thi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)