User Tools

Site Tools


31-b-n-t-m-la-gi

Bến Tắm là một phường thuộc Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam (trước là thị trấn Bến Tắm thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam) hiện có 13 khu dân cư: Khu 2, Khu 3, Khu 9, Trung tâm, Tân An, Chế Biến, Bắc Nội, Nguyễn Trãi, Trại Mét, Trại Quan, Trại Gạo, Hố Gồm, Hố Dầu

Phường có diện tích 4,13 km², dân số năm 2014 là 5703 người,[1] mật độ dân số đạt 1381 người/km².

Nguyên khởi là thị trấn Bến Tắm thuộc huyện Chí Linh, được thành lập từ 412,88 ha diện tích tự nhiên và 5.703 nhân khẩu của xã Bắc An, vốn thuộc Thị trấn Nông trường Chí Linh được giải thể.[3]

Năm 2010, huyện CHí Linh được nâng lên thành thị xã. Thị trấn Bến Tắm được nâng lên cấp phường.

31-b-n-t-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)