User Tools

Site Tools


31-b-n-t-la-gi

Bàn Đạt là một xã thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Xã nằm ở phía tây bắc và là xã cực bắc của huyện. Bàn Đạt có hệ thống sông Máng, một kênh tưới tiêu nhân tạo được xây dựng từ thời Pháp thuộc chảy qua ranh giới phía tây. Đường sắt Kép - Lưu Xá cũng đi qua địa bàn phía bắc của xã.

Xã Bàn Đạt có diện tích 17,04 km², dân số năm 2012 là 6289 người,[1] mật độ dân số đạt 369 người/km².

Bàn Đạt giáp với hai xã Nam Hòa và Tân Lợi ở phía bắc và đông bắc, giáp với xã Tân Khánh cũng huyện ở phía đông và đông nam, giáp với xã Đào Xá ở phía nam và giáp với xã Đồng Liên ở phía tây qua sông Máng. Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999 - 2003, xã Bàn Đạt có diện tích 18,58 km², dân số là 5575 người, mật độ dân số đạt 300 người/km². Bàn Đạt được chia thành 12 xóm là Càu Mành, Việt Long, Đồng Quan, Đồng Vĩ, Na Chăng, Đá Bạc, Bờ Tấc, Phú Lợi, Bàn Đạt, Tân Minh, Trung Đình, Bãi Phẳng.[2]

Năm 1953 xã Vạn Thắng được thành lập (bao gồm các xã Bàn Đạt, Tân Khánh, Đào Xá ngày nay). Đến năm 1960 xã Vạn Thắng được tách ra thành 3 xã trong đó có xã Thắng Lợi (1960 - 1976), năm 1976 xã Thắng Lợi đổi tên thành xã Bàn Đạt. Từ năm 1953 đến nay Đảng bộ xã đã 27 lần đại hội, 18 khóa Hội đồng nhân dân. Hiện nay ông Phạm Văn Bẩy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ông Hoàng Ngọc Thanh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Xã Bàn Đạt có 1142 hộ, 6289 người trong đó dân tộc Kinh chiếm 50%, dân tộc Sán dìu chiếm 49% còn lại là các dân tộc khác. [3]

31-b-n-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)