User Tools

Site Tools


31-b-n-sung-th-tr-n-la-gi

Bến Sung là thị trấn huyện lị của huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thị trấn Bến Sung có diện tích 5,84 km²[1]. Năm 2002, thị trấn Bến Sung có số dân 3.955 người[1].

Thị trấn Bến Sung nằm ở phía đông của huyện Như Thanh.

Thị trấn Bến Sung được thành lập năm 2002 trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã Hải Vân và Hải Long[1].

Thị trấn Bến Sung nằm dọc theo quốc lộ 45.

  1. ^ a ă â b c d Nghị định số 44/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002.
31-b-n-sung-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)