User Tools

Site Tools


31-b-n-nguy-n-la-gi

Bản Nguyên là một xã thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Xã có diện tích 7,631 km², dân số năm 2004 là 9.524 người,[1] mật độ đạt 1.213 người/km². Xã nằm cách trung tâm Việt Trì khoảng 14 km. Phía Bắc giáp xã Tứ Xã, phía Nam giáp sông Thao (Hồng), bên kia (bờ hữu) là thị trấn Hưng Hóa và xã Hồng Đà (huyện Tam Nông); phía Đông giáp xã Vĩnh Lại; phía Tây giáp xã Kinh Kệ.

Nguyên xưa nơi đây có tên chạ Bãi Á hay trang Bãi Á. Thời Hậu Lê, đổi thành xã. Đến thời Minh Mạng đổi thành xã Á Nguyên, rồi Bản Nguyên. Từ năm 1946 đến 1964, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đổi tên thành xã Hùng Tiến. Sau năm 1964, sử dụng lại tên xã Bản Nguyên.

Thần phả trang Bãi Á[2] (ứng với phần đất Bản nguyên cổ) viết, "Tương truyền, (sau khi đánh đuổi quân Thục Phán), …, Hùng Duệ vương sắc phong Ba vị Phúc thần (Tam vị Đại vương, cùng hợp sức với Tản Viên Sơn Thánh) là: Tá Lang linh ứng Đại vương[3], Đương Cương hiển ứng Đại vương[4]Hương Thụy hiển ứng Đại vương[5]…. Kiêng húy 6 chữ[6]: tá, lang, đương, cương, hương, thụy[7]. … Nối tục các thời Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê Thái tổ sắc phong…". Trong dân cư, củ khoai lang phải gọi là củ muống, đương chức nói là đang chức, thắp hương nói là thắp nhang...; Con dân không lấy tên trùng với 6 chữ húy[8].

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ Thần tích: Thư viện Viện Hán Nôm, tài liệu số 5856/818. Ký hiệu AE.A9/30. Hàn lâm viện Đông các đại học sĩ Nguyễn Bính; Ngày tốt tháng 1 năm Hồng Phúc nguyên niên (1572).
  3. ^ Thiên thần.
  4. ^ Võ Nhân thần.
  5. ^ Văn Nhân thần.
  6. ^ Tên thần.
  7. ^ Bản dịch Thần phả trang Bãi Á của Viện nghiên cứu Hán Nôm lưu tại đình làng Bãi Á.
  8. ^ Lịch sử Đảng bộ xã Bản Nguyên 1944-2010, Xuất bản năm 2011.
31-b-n-nguy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)