User Tools

Site Tools


31-b-n-ng-la-gi

Bản Ngò là một xã thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Nàn Ma, thị trấn Cốc Pài.
  • Đông giáp xã Tả nhìu, xã Chế Tà.
  • Nam giáp xã Nấm Dẩn, xã Tả Củ Tỷ (Bắc Hà, Lào Cai).
  • Tây giáp xã Nàn Ma.

Xã Bản Ngò có diện tích 19,32 km², dân số năm 1999 là 2.779 người,[1] mật độ dân số đạt 144 người/km².

Xã Bản Ngò được chia thành các thôn bản: Đán Khao, Đoàn Kết, Trúng Chải, Táo Thượng, Bản Ngò, Thắng Lợi Xín Trải, Nậm Phàng, Táo Hạ.

31-b-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)