User Tools

Site Tools


31-b-n-d-u-la-gi

Bản Díu là một xã thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Bản Díu có diện tích 18,14 km², dân số năm 1999 là 3.433 người,[1] mật độ dân số đạt 189 người/km².

Xã Bản Díu được chia thành các thôn bản: Díu Hạ, Na Lũng, Mào Phố, Chúng Trải, Ngam Lim, Quán Thèn, Cốc Tủm, Díu Thượng.

31-b-n-d-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)