User Tools

Site Tools


31-b-n-c-m-la-gi

Bản Cầm là một xã thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Bản Cầm có diện tích 42,14 km², dân số năm 1999 là 3118 người,[1] mật độ dân số đạt 74 người/km². Bản Cầm là nơi sinh sống của một số dân tộc như Kinh, Giáy, Nùng, Dao, H'mong...

31-b-n-c-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)