User Tools

Site Tools


31-b-i-s-y-x-la-gi

Bãi Sậy là một xã thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Xã Bãi Sậy có diện tích 7,11 km², dân số năm 1999 là 6032 người,[1] mật độ dân số đạt 848 người/km².

Xã Bãi Sậy nằm ở phía bắc của huyện Ân Thi.

  • Phía bắc giáp xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
  • Phía đông giáp các xã Thúc Kháng và Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (ranh giới tự nhiên là sông Kẻ Sặt).
  • Phía nam giáp xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương và xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
  • Phía tây giáp xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Xã Bãi Sậy có quốc lộ 38 và tỉnh lộ 387 chạy qua.

31-b-i-s-y-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)