User Tools

Site Tools


31-b-hi-n-la-gi

Bá Hiến là một xã thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Xã Bá Hiến có diện tích 12,84 km², dân số năm 1999 là 11982 người,[1] mật độ dân số đạt 933 người/km².

Gồm 14 làng: Bá Hương; Thiện Chi: Quang Vinh; Thích Chung; Văn Giáo; Đê Hến; Thống Nhất; Tân Ngọc; Bắc Kế

Trại Cúp; Bảo Sơn; Vinh Tiến; My Kì; Tân Lập

31-b-hi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)