User Tools

Site Tools


31-b-ch-o-ninh-b-nh-la-gi

Bích Đào là tên một phường nằm ở trung tâm thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Được thành lập theo quyết định số 69/CP ngày 2/11/1996 trên một phần lãnh thổ của các xã Ninh Sơn, Ninh Phúc, và phường Đinh Tiên Hoàng cũ.

Phường Bích Đào có diện tích 2,24 km², dân số năm 2005 là 7698 người,[1] mật độ dân số đạt 3437 người/km².

  • Diện tích: 2,28 km²
  • Dân số: 6961 người
  • Mật độ dân số: 3053 người/km²
(Theo Tổng điều tra dân số năm 1999.)

Địa giới hành chính:

  • Phía đông nam giáp xã Ninh Phúc (đường vào nhà thờ Ninh Phúc (ngõ 969, đường Nguyễn Công Trứ))
  • Phía nam giáp phường Ninh Sơn (đường Nguyễn Công Trứ đi Kim Sơn)
  • Phía tây giáp phường Thanh Bình (đường Lý Nhân Tông)
  • Phía đông bắc giáp sông Đáy

Chợ Bích Đào - Phố Vạn Thắng - Phường Bích Đào là chợ trong danh sách các chợ loại 1, 2, 3 ở Ninh Bình

Hiện nay trên địa bàn phường Bích Đào có Sư đoàn 350 thuộc Quân khu 3 đóng quân và các trường Trung hoc phổ thông Đinh Tiên Hoàng, trường Chính trị, trường Quân sự tỉnh.

Bản mẫu:Danh sách phường, xã thuộc thành phố Ninh Bình

31-b-ch-o-ninh-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)