User Tools

Site Tools


31-b-ch-ng-t-n-uy-n-la-gi

Bạch Đằng là một xã thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Xã có diện tích 10,9 km², dân số năm 1999 là 5539 người,[1] mật độ dân số đạt 508 người/km². Đơn vị hành chính này nằm hoàn toàn trên cù lao Bạch Đằng, giữa sông Đồng Nai.

31-b-ch-ng-t-n-uy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)