User Tools

Site Tools


31-b-can-la-gi

Bố Can (phiên âm tiếng Mãn: Bugan, tiếng Trung: 布干; bính âm: Bùgān), thành viên Na Lạp thị. Bố Can là con trai của Ô Lạp bối lặc Bố Nhan. Sau khi phụ thân qua đới, Bố Can kế vị làm Ô Lạp bối lặc. Bố Can có ha người con là Mãn Thái và Bố Chiếm Thái.

  • 赵尔巽等. “《清史稿列传十》”. 
Quốc chủ Ô Lạp
Nạp Tế Bố Lộc → Thượng Diên Đa Nhĩ Hòa Tề → Gia Mã Khách Thạch Châu Cổ → Tuy Đồn → Đô Lặc Hỉ → Cổ Đối Chu Nhạn → Thái Lan → Bố Nhan → Bố Can → Mãn Thái → Bố Chiếm Thái
31-b-can-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)