User Tools

Site Tools


31-b-c-s-n-th-ch-h-la-gi

Bắc Sơn là một xã thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Bắc Sơn có diện tích 21,64 km², dân số năm 1999 là 2908 người,[1] mật độ dân số đạt 134 người/km².

Tiếp giáp với các xã Ngọc Sơn, Thạch Vĩnh, Thạch Lưu, Thạch Xuân và 2 xã Hương Giang, Hương Thủy của huyện Hương Khê

Các thôn:

  • Phú Sơn
  • Tây Sơn
  • Kim Sơn
  • Đồng Vĩnh
  • Trung Sơn
  • Tân Sơn
  • Xuân Sơn
31-b-c-s-n-th-ch-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)