User Tools

Site Tools


31-ayun-mang-yang-la-gi

Ayun là một xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Năm 2006, một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Ayun được tách ra để thành lập xã Đak Jơ Ta và một phần nhỏ chuyển về xã Hra.[2]

Sau khi chia tách, xã Ayun có diện tích 87,64 km², dân số năm 2006 là 6777 người,[1] mật độ dân số đạt 77 người/km².

31-ayun-mang-yang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)