User Tools

Site Tools


31-ayun-h-la-gi

Ayun Hạ
Địa lý
Diện tích 27,65 km²[1]
Dân số (2015)  
 Tổng cộng 6135 người[1]
 Mật độ 221 người/km²
Dân tộc Kinh, Jrai, Thái, Tày, Nùng
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Vùng Vùng 1
Tỉnh Gia Lai
Huyện Phú Thiện
Thành lập 2006[2]
 Trụ sở UBND Thôn Thanh Bình
Mã hành chính 24048[1]

Ayun Hạ là một xã thuộc huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã Ayun Hạ có diện tích 27,65 km², dân số năm 2006 là 5130 người,[1] mật độ dân số đạt 186 người/km².

Xã này được thành lập năm 2006 trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Ia AKe (lúc này vẫn thuộc huyện Ayun Pa).[2]

Địa giới:[2]

  • Đông giáp xã Ia AKe;
  • Tây giáp huyện Chư Sê;
  • Nam giáp xã Ia AKe và huyện Chư Sê;
  • Bắc giáp xã Chư A Thai và huyện Chư Sê.
31-ayun-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)