User Tools

Site Tools


31-apatania-la-gi

Apatania
Apatania Cases.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Inescta
Bộ (ordo) Trichoptera
Họ (familia) Apataniidae
Chi (genus) Apatania
(Kolenati, 1848)

Apatania là một chi Trichoptera trong họ Apataniidae. Đây là chi đặc trưng thuộc họ họ Apataniidae.

Mục lục

 • 1 Các loài
 • 2 Hình ảnh
 • 3 Chú thích
 • 4 Tham khảo
 • 5 Liên kết ngoài

Chi này gồm các loài:[1]

 • Apatania aberrans
 • Apatania aison
 • Apatania alberta
 • Apatania amathira
 • Apatania arizona
 • Apatania auctumnalis
 • Apatania auricula
 • Apatania avyddhagada
 • Apatania barri
 • Apatania bhimagada
 • Apatania bicruris
 • Apatania biwaensis
 • Apatania blacki
 • Apatania brevis
 • Apatania carpathica
 • Apatania cedri
 • Apatania chasica
 • Apatania chokaiensis
 • Apatania cimbrica
 • Apatania comosa
 • Apatania complexa
 • Apatania copiosa
 • Apatania crassa
 • Apatania crymophila
 • Apatania cypria
 • Apatania devisaraspali
 • Apatania dirghabahu
 • Apatania doehleri
 • Apatania eatoniana
 • Apatania extenta
 • Apatania fimbriata
 • Apatania forsslundi
 • Apatania grandimera
 • Apatania hamardabanica
 • Apatania helvetica
 • Apatania hirtipes
 • Apatania hispida
 • Apatania immensa
 • Apatania incerta
 • Apatania insularis
 • Apatania intermedia
 • Apatania irinae
 • Apatania ishikawai
 • Apatania isimongolica
 • Apatania kalariana
 • Apatania koizumii
 • Apatania kyotoensis
 • Apatania lenica
 • Apatania majuscula
 • Apatania malaisei
 • Apatania maritima
 • Apatania meridiana
 • Apatania mirabilis
 • Apatania moharamana
 • Apatania momoyaensis
 • Apatania mongolica
 • Apatania muliebris
 • Apatania muliebris ssp. jemtlandica
 • Apatania muliebris ssp. kulteriana
 • Apatania muliebris ssp. scherfi
 • Apatania nielseni
 • Apatania nigra
 • Apatania nikkoensis
 • Apatania olympica
 • Apatania parvula
 • Apatania praevolans
 • Apatania robusta
 • Apatania rossi
 • Apatania sachalinensis
 • Apatania sarkandensis
 • Apatania schmidi
 • Apatania schmidiana
 • Apatania semicircularis
 • Apatania shirahatai
 • Apatania shoshone
 • Apatania sinensis
 • Apatania sorex
 • Apatania spiculata
 • Apatania stigmatella
 • Apatania stylata
 • Apatania subtilis
 • Apatania subtilis ssp. frigoris
 • Apatania sulciformis
 • Apatania taiwanensis
 • Apatania tavala
 • Apatania tcharvakensis
 • Apatania tenuispina
 • Apatania theischingerorum
 • Apatania tridigitulus
 • Apatania trifurca
 • Apatania tsudai
 • Apatania ulmeri
 • Apatania vepsica
 • Apatania volscorum
 • Apatania wallengreni
 • Apatania yenchingensis
 • Apatania zonella
 • Apatania zonella ssp. dalecarlica
 1. ^ “APATANIA; Species of the Genus Apatania Page:1”. Truy cập 22 tháng 10 năm 2015. 

Phương tiện liên quan tới Apatania tại Wikimedia Commons

31-apatania-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)