User Tools

Site Tools


31-an-xu-n-tuy-an-la-gi

An Xuân là một xã thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Xã An Xuân có diện tích 34,25 km², dân số năm 1999 là 2228 người,[1] mật độ dân số đạt 65 người/km².

31-an-xu-n-tuy-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)