User Tools

Site Tools


31-an-tr-ng-a-la-gi

An Trường A là một Thị trấn thuộc [[Thị xã (Việt Nam)Thị xã Càng Long, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. An Trường A là một thị trấn vùng sâu vùng xa của Càng Long. | Đơn vị hành chính được chia ra 10 ấp, khóm . Ấp 9,

Ấp 9A,

Khóm 9B,

Khóm 9C,

Ấp Lo-Co, Ấp Lo-Co A, Ấp Lo-Co B, Khóm Lo-Co C,

Ấp Trung Thiên,
Ấp Trung Kiên,

UBND đặt tại khóm 9B. Thị trấn có diện tích 16,58 km², dân số năm 1999 là 9.172 người,[1] mật độ dân số đạt 553 người/km²

31-an-tr-ng-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)