User Tools

Site Tools


31-an-ti-n-an-l-o-la-gi

An Tiến là một xã thuộc huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Xã An Tiến có diện tích 6,71 km², dân số năm 1999 là 7262 người,[1] mật độ dân số đạt 1082 người/km². Xã An Tiến có các thôn An Luận, Khúc Giản, Tiên Hội.

31-an-ti-n-an-l-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)