User Tools

Site Tools


31-an-th-y-ba-tri-la-gi

An Thủy là một xã thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Xã An Thủy có diện tích 33,73 km², dân số năm 2018 là 21.812 người,[1] mật độ dân số đạt 919 người/km².

31-an-th-y-ba-tri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)