User Tools

Site Tools


31-an-th-nh-t-y-la-gi

An Thạnh Tây là một xã thuộc huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

Xã có diện tích 17,6 km², dân số năm 2002 là 4.620 người,[1] mật độ dân số đạt 263 người/km².

Xã này nằm giáp các xã: An Thạnh 1, An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Đại Ân 1, Long Phú, Long Đức.

Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc huyện Cù Lao Dung

31-an-th-nh-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)