User Tools

Site Tools


31-an-th-nh-ng-la-gi

An Thạnh Đông là một xã thuộc huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

Xã có diện tích 41,96 km², dân số năm 2002 là 9.159 người,[1] mật độ dân số đạt 218 người/km².

Xã này nằm giáp các xã: An Thạnh Tây, An Thạnh 1, An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh, Kim Sơn, Hàm Giang.

Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc huyện Cù Lao Dung

31-an-th-nh-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)