User Tools

Site Tools


31-an-th-nh-3-la-gi

An Thạnh 3 là một xã thuộc huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

Xã có diện tích 46,05 km², dân số năm 2002 là 9881 người,[1] mật độ dân số đạt 215 người/km².

Xã nằm giáp các xã: Định An, Long Vĩnh, An Thạnh Nam, Đại Ân 1, An Thạnh 2.

Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc huyện Cù Lao Dung

31-an-th-nh-3-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)