User Tools

Site Tools


31-an-th-nh-2-la-gi

An Thạnh 2 là một xã thuộc huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

Xã có diện tích 22,18 km², dân số năm 2002 là 6761 người,[1] mật độ dân số đạt 305 người/km².

Xã nằm giáp các xã: Cù Lao Dung, An Thạnh Đông, Định An, An Thạnh 3, Đại Ân 1.

Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc huyện Cù Lao Dung

31-an-th-nh-2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)