User Tools

Site Tools


31-an-th-nh-1-la-gi

An Thạnh 1 là một xã thuộc huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

Xã có diện tích 30,73 km², dân số năm 2002 là 8576 người,[1] mật độ dân số đạt 279 người/km². Xã hiện có 2.023 hộ, chủ yếu trồng mía và cây ăn trái. [3]

Xã này còn có tên gọi là đảo Đài Loan vì đã có trên 700 người lấy chồng Đài Loan. Đây là địa phương dẫn đầu miền Tây về số phụ nữ lấy chồng người nước ngoài. Đỉnh điểm là vào giai đoạn từ năm 2004-2006. [3]

Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc huyện Cù Lao Dung

31-an-th-nh-1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)