User Tools

Site Tools


31-an-t-ng-th-nh-ph-tuy-n-quang-la-gi

An Tường là một xã thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Xã An Tường có diện tích 11,59 km², dân số năm 1999 là 10071 người,[1] mật độ dân số đạt 869 người/km². Hiện xã An Tường đang được xem xét để trở thành phường trong tương lai.

31-an-t-ng-th-nh-ph-tuy-n-quang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)