User Tools

Site Tools


31-an-ph-th-tr-n-la-gi

An Phú là một thị trấn huyện lị của huyện An Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Thị trấn nằm trên cù lao An Phú, bên bờ Tây sông Hậu, bao gồm các khu vực chợ, trung tâm thương mại, hành chính nhà nước, trường học, sân vận động,...

  • Bản đồ huyện An Phú tỉnh An Giang.
    Thị trấn An Phú giáp với các xã sau
Trung tâm thương mại thị trấn An Phú.
Con đường ở thị trấn An Phú.

Thị trấn An Phú là trung tâm kinh tế của cả huyện An Phú. Nơi đây có trung tâm thương mại và cơ quan hành chính của huyện An Phú. Trong các năm 1966, 1986 và 2006, chợ trung tâm thị trấn An Phú (huyện An Phú, tỉnh An Giang) bị hỏa hoạn. Đến sau năm 2006, nền chợ cũ đổi thành công viên cây xanh An Phú, chợ mới chuyển vào sâu bên trong thị trấn với tên gọi mới Trung tâm thương mại An Phú[3].

Hiện ở huyện An Phú còn có thêm thị trấn Long Bình.

  • Trước 1975, khu vực thị trấn An Phú được gọi là chợ An Phú thuộc quận An Phú tỉnh Châu Đốc. Đây là trung tâm kinh tế lớn nhất, quận lỵ quận An Phú.
  • Thị trấn An Phú thuộc huyện Phú Châu được thành lập năm 1984 trên cơ sở tách ấp Phước Thạnh của xã Đa Phước và một phần ấp 4 của xã Phước Hưng.[4]
  • Đình thần Giao Khẩu tại ấp An Thạnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
    Ngày 13 tháng 11 năm 1991 huyện Phú Châu chia lại thành hai huyện An Phú và Tân Châu, thị trấn An Phú thuộc huyện An Phú.
31-an-ph-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)