User Tools

Site Tools


31-an-ph-c-an-kh-la-gi

An Phước
Phường
Địa lý
Diện tích 18,79 km²[1]
Dân số (2009)  
 Tổng cộng 2.970 người[1]
 Mật độ 158 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Gia Lai
Thị xã An Khê
Thành lập 2009[2]
Mã hành chính 23630[1]

An Phước là một phường thuộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Phường An Phước có diện tích 18,79 km², dân số năm 2009 là 2.970 người,[1] mật độ dân số đạt 158 người/km².

31-an-ph-c-an-kh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)