User Tools

Site Tools


31-an-o-la-gi

An Đạo là một xã thuộc huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Xã An Đạo có diện tích 6,88 km², dân số năm 1999 là 5787 người,[1] mật độ dân số đạt 841 người/km².

Xã An Đạo bao gồm 12 Khu (Từ Khu 1 tới Khu 12). Trong đó có 1 Thị tứ thuộc Khu 5 của Xã.

Xã An Đạo có 1 trường Mầm non, 1 trường Tiểu học, 1 trường Trung học Cơ Sở và không có trường Trung học Phổ Thông nào.

Về Kinh tế: Xã An Đạo chủ yếu phát triển kinh tế nông nghiệp. Ngoài ra do có sông Lô chảy qua, Xã An Đạo có sự đóng góp của kinh tế sông bao gồm 02 cảng sông (chủ yếu kinh doanh cát sỏi).

Về Văn hóa: Xã An Đạo có chùa Hoàng Long và được mọi người rất quan tâm. Xã An Đạo không có nhiều làng nghề hoặc truyền thống văn hóa cụ thể.

Về Tự nhiên: Như đề cập ở trên, Xã An Đạo có sông Lô chảy qua. Diện tích còn lại chủ yếu đồi và đất đồng bằng.

31-an-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)