User Tools

Site Tools


31-an-n-la-gi

An Đôn là một phường thuộc thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Phường An Đôn được thành lập theo quyết định số 31/2008/NĐ-CP, ngày 19 tháng 3 năm 2008 về điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng để mở rộng thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Theo đó thành lập phường An Đôn thuộc thị xã Quảng Trị trên cơ sở điều chỉnh 191,56 ha diện tích tự nhiên và 1.515 nhân khẩu (phần diện tích và nhân khẩu của xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong điều chỉnh về thị xã Quảng Trị); 69 ha diện tích tự nhiên và 96 nhân khẩu của phường 1.

Phường An Đôn có diện tích 2,61 km², dân số năm 2008 là 1611 người,[1] mật độ dân số đạt 617 người/km².

31-an-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)