User Tools

Site Tools


31-an-l-c-l-c-th-y-la-gi

An Lạc là một xã thuộc huyện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình, Việt Nam.

Xã An Lạc có diện tích 24,05 km², với 816 hộ, dân số năm 2017 là 2947 người,[1] mật độ dân số đạt 104 người/km².

Xã An Lạc có 8 thôn gồm:

Thôn Liên Phú 1.

Thôn Liên Phú 2.

Thôn Liên Phú 3.

Thôn An Phú.

Thôn Tân Thành.

Thôn Minh Thành.

Thôn Minh Hải.

Thôn Lộc Thành.

Trong đó xã An Lạc có 03 thôn là thôn đặc biệt khó khăn của xã là các thôn:

Thôn Tân Thành.

Thôn Minh Thành.

Thôn Minh Hải.


Trong đó thôn lộc thành là thôn nằm xa trung tâm xã nhất

31-an-l-c-l-c-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)