User Tools

Site Tools


31-an-l-c-l-c-h-la-gi

An Lộc là một xã thuộc huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã An Lộc trước đây có 8 xóm, bây giờ gộp lại chỉ còn 5 thôn, đó là những thôn sau :Bình Nguyên, Xuân Triều, Quyết Thắng, Chân Thành và Thống Nhất. Xã An Lộc nằm dưới chân rú bơờng (núi Bằng Sơn ở thôn Bình Nguyên). Xã An Lộc tiếp giáp với xã Bình Lộc, Tân Lộc, Thịnh Lộc. Nếu không có ngọn rú bơờng chắn ngang thì sẽ tiếp giáp với xã Thạch Bằng. An lộc là một xã thuần nông nghiệp.

Xã An Lộc có diện tích 4,82 km², dân số năm 1999 là 3310 người,[1] mật độ dân số đạt 687 người/km².

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. 
31-an-l-c-l-c-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)