User Tools

Site Tools


31-an-hi-p-tuy-an-la-gi

An Hiệp là một xã thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Xã An Hiệp có diện tích 46,2 km², dân số năm 1999 là 7621 người,[1] mật độ dân số đạt 165 người/km².

31-an-hi-p-tuy-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)