User Tools

Site Tools


31-an-hi-p-ch-u-th-nh-ng-th-p-la-gi

Flag of Vietnam Các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Đồng Tháp
Thành phố (2), Thị xã (1), Huyện (9)
Thành phố
Cao Lãnh
(Tỉnh lỵ)

Phường (8): Phường 1 • Phường 2 • Phường 3 • Phường 4 • Phường 6 • Phường 11 • Hòa Thuận • Mỹ Phú
(7): Hòa An • Mỹ Ngãi • Mỹ Tân • Mỹ Trà • Tân Thuận Đông • Tân Thuận Tây • Tịnh Thới

LocationVietnamDongThap.png
Thành phố
Sa Đéc

Phường (6): Phường 1 • Phường 2 • Phường 3 • Phường 4 • An Hòa • Tân Quy Đông
(3): Tân Khánh Đông • Tân Phú Đông • Tân Quy Tây

Thị xã
Hồng Ngự

Phường (3): An Lạc • An Lộc • An Thạnh
(4): An Bình A • An Bình B • Bình Thạnh • Tân Hội

Huyện
Cao Lãnh

Thị trấn (1): Mỹ Thọ (huyện lỵ)
(17): An Bình • Ba Sao • Bình Hàng Tây • Bình Hàng Trung • Bình Thạnh • Gáo Giồng • Mỹ Hiệp • Mỹ Hội • Mỹ Long • Mỹ Thọ • Mỹ Xương • Nhị Mỹ • Phong Mỹ • Phương Thịnh • Phương Trà • Tân Hội Trung • Tân Nghĩa

Huyện
Châu Thành

Thị trấn (1): Cái Tàu Hạ (huyện lỵ)
(11): An Hiệp • An Khánh • An Nhơn • An Phú Thuận • Hòa Tân • Phú Hựu • Phú Long • Tân Bình • Tân Nhuận Đông • Tân Phú • Tân Phú Trung

Huyện
Hồng Ngự

(11): Thường Thới Tiền (huyện lỵ) • Long Khánh A • Long Khánh B • Long Thuận • Phú Thuận A • Phú Thuận B • Thường Lạc • Thường Phước 1 • Thường Phước 2 • Thường Thới Hậu A • Thường Thới Hậu B

Huyện
Lai Vung

Thị trấn (1): Lai Vung (huyện lỵ)
(11): Định Hòa • Hòa Long • Hòa Thành • Long Hậu • Long Thắng • Phong Hòa • Tân Dương • Tân Hòa • Tân Phước • Tân Thành • Vĩnh Thới

Huyện
Lấp Vò

Thị trấn (1): Lấp Vò (huyện lỵ)
(12): Bình Thành • Bình Thạnh Trung • Định An • Định Yên • Hội An Đông • Long Hưng A • Long Hưng B • Mỹ An Hưng A • Mỹ An Hưng B • Tân Khánh Trung • Tân Mỹ • Vĩnh Thạnh

Huyện
Tam Nông

Thị trấn (1): Tràm Chim (huyện lỵ)
(11): An Hòa • An Long • Hòa Bình • Phú Cường • Phú Đức • Phú Hiệp • Phú Ninh • Phú Thành A • Phú Thành B • Phú Thọ • Tân Công Sính

Huyện
Tân Hồng

Thị trấn (1): Sa Rài (huyện lỵ)
(8): An Phước • Bình Phú • Tân Công Chí • Tân Hộ Cơ • Tân Phước • Tân Thành A • Tân Thành B • Thông Bình

Huyện
Thanh Bình

Thị trấn (1): Thanh Bình (huyện lỵ)
(12): An Phong • Bình Thành • Phú Lợi • Tân Bình • Tân Hòa • Tân Huề • Tân Long • Tân Mỹ • Tân Phú • Tân Quới • Tân Thạnh

Huyện
Tháp Mười

Thị trấn (1): Mỹ An (huyện lỵ)
(12): Đốc Binh Kiều • Hưng Thạnh • Láng Biển • Mỹ An • Mỹ Đông • Mỹ Hoà • Mỹ Quý • Phú Điền • Tân Kiều • Thạnh Lợi • Thanh Mỹ • Trường Xuân

31-an-hi-p-ch-u-th-nh-ng-th-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)