User Tools

Site Tools


31-an-hi-p-ch-u-th-nh-b-n-tre-la-gi

An Hiệp là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Xã An Hiệp có diện tích 7,16 km², dân số năm 1999 là 5757 người,[1] mật độ dân số đạt 804 người/km².

Xã gồm các ấp Thuận Điền, An Hóa, Hòa Thanh, An Bình.

31-an-hi-p-ch-u-th-nh-b-n-tre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)