User Tools

Site Tools


31-an-hi-p-ba-tri-la-gi

An Hiệp là một xã thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Xã An Hiệp có diện tích 29,61 km², dân số năm 1999 là 11134 người,[1] mật độ dân số đạt 376 người/km².

31-an-hi-p-ba-tri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)