User Tools

Site Tools


31-an-h-a-v-nh-b-o-la-gi

An Hoà là một xã thuộc huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Xã An Hoà ngày nay có diện tích 6,27 km², dân số năm 1999 là 7228 người,[1] mật độ dân số đạt 1153 người/km².

Vào năm 1481, theo đề nghị của các quan lại, Vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497) lập 43 sở đồn điền với mục đích “Khai thác hết sức nông nghiệp, mở rộng nguồn súc tích cho nước” trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó có sở Tây Tạ, phủ Hạ Hồng, dải đất từ Cầu Nghìn tới cống Gạo (xã Hiệp Hòa). Rồi sau đó xã Lý Nhân và Liên Giang thuộc huyện Vĩnh Lại (gồm một số xã của Phụ Dực, Vĩnh Bảo và Ninh Giang ngày nay), phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương. Đến năm 1838 thời nhà Nguyễn gồm xã Lý Nhân và Liên Giang, tổng Bắc Tạ, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương. Ngày 21 tháng 08 năm 1947, xã Lý Nhân (gồm Nội Tạ, Tạ Ngoại, Thượng Đồng) hợp nhất với xã Liên Giang (gồm An Lãng, Kênh Hữu, Xuân Cốc) thành xã An Hòa, thuộc huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương. Đến cuối năm 1952 huyện Vĩnh Bảo được cắt về tỉnh Kiến An và từ ngày 27 tháng 10 năm 1962 Kiến An sát nhập vào thành phố Hải Phòng. 

Phía Nam giáp với Đường quốc lộ 10, Phía đông giáp với xã Hùng tiến, phía bắc giáp với xã hiệp hòa, phía tây giáp với dòng sông Hóa, gồm các thôn: Nội Tạ, Tạ Ngoại (có xóm Đoàn Kết), An lãng, Kệnh hữu, Kênh Hữu, Thượng đồng, Hạ Đồng và xóm mới Cầu Nghìn

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Bảo Các Thôn: An Lãng, Thượng Đồng, Hạ Đồng, Tạ Ngoại 1, Tạ Ngoại 2, Nội Tạ, Kênh Hữu, An Đồng

31-an-h-a-v-nh-b-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)