User Tools

Site Tools


31-an-b-nh-long-h-la-gi

An Bình là một xã thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.

Xã An Bình có diện tích 16,2 km², dân số năm 1999 là 10669 người,[1] mật độ dân số đạt 659 người/km².

Một người dân ở An Bình chèo thuyền giúp khách du lịch tham quan.
31-an-b-nh-long-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)