User Tools

Site Tools


31-an-b-nh-l-c-th-y-la-gi

An Bình là một xã thuộc huyện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình, Việt Nam.

Xã An Bình có diện tích 30,31 km², dân số năm 1999 là 6297 người,[1] mật độ dân số đạt 208 người/km².

là một xã với 80% dân số là người dân tộc mường. và đồi núi

31-an-b-nh-l-c-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)