User Tools

Site Tools


31-22999-irizarry-la-gi

Irizarry
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22999
Tên thay thế 1999 VS81
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3806448
Viễn điểm quỹ đạo 2.8933860
Độ lệch tâm 0.0972200
Chu kỳ quỹ đạo 1564.1104771
Độ bất thường trung bình 304.67339
Độ nghiêng quỹ đạo 2.84294
Kinh độ của điểm nút lên 200.38942
Acgumen của cận điểm 246.18214
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

22999 Irizarry (1999 VS81) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22999 Irizarry
31-22999-irizarry-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)