User Tools

Site Tools


31-22998-waltimyer-la-gi

Waltimyer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22998
Tên thay thế 1999 VY70
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7687926
Viễn điểm quỹ đạo 3.6042010
Độ lệch tâm 0.1310857
Chu kỳ quỹ đạo 2077.6321088
Độ bất thường trung bình 125.50034
Độ nghiêng quỹ đạo 2.56569
Kinh độ của điểm nút lên 90.64113
Acgumen của cận điểm 30.40095
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

22998 Waltimyer (1999 VY70) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Nó được đặt theo tên David Waltimyer, a teacher ở Ridgefield High School ở Ridgefield, Connecticut.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. California Institute of Technology. Truy cập ngày 7 tháng 12 năm 2010. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22998 Waltimyer
31-22998-waltimyer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)